Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Заместник директор

Dr.Kaneva

 

 

Зам. директор РЗИ - Д-р Елена Канева
ул."Ст. Караджа" №10, ет.2, стая 207

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Образование

2002 г.  Мениджмънт в здравеопазването – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
1994 г.  Специалност Медицинска паразитология – МЗ, ВМИ София
1983 г.  Магистър по медицина – МА, ВМИ София

Правомощия на зам.директора на РЗИ

Заместник директорът подпомага  директора на РЗИ при осъществяване на неговите функции. Изпълнява функциите на директора на РЗИ в негово отсъствие въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

 

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

MDZ

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.