Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Специализирана администрация

Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Медицински дейности";
2. дирекция "Надзор на заразните болести";
3. дирекция "Здравен контрол".
4. дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето".
5. дирекция "Лабораторни изследвания"

 

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

MDZ

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.