Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Извънболнична помощ

ЛКК в лечебни заведения за извънболнична помощ - 2017 г.

Общини Стара Загора и Опан

Общи ЛКК
1. “Медицински център Света Анна-2012” ЕООД
адрес: бул.„М. Кусев” № 37, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 604 670
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Транспортен диагностично – консултативен център” ЕООД гр. Бургас, клон Стара Загора
адрес: ул.„Герасим Папазчев” № 16, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 627 707  и 042/ 649042
4. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 600 492
5. „Медицински център І Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Цар Ив. Шишман” № 41, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 622 092
6. „Диагностично –  консултативен  център Ритъм 2010” ООД  
адрес: ул.„Васил Априлов” № 12 А, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 615 000

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Специализирана  ЛКК –  Педиатрия
1. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656
2. „Транспортен диагностично – консултативен център” ЕООД гр. Бургас, клон Стара Загора
адрес: ул.„Герасим Папазчев” № 16, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 627 707  и 042/ 649 042

Специализирана  ЛКК – Ортопедия и травматология
1. “Медицински център І Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Цар Ив. Шишман” № 41, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 622 092
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656

Специализирана ЛКК – Акушерство и гинекология
1. „Медицински център НиаМед” ЕООД
адрес: ул.„Ст. Стамболов” № 29, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 611 611
2. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул. „Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656
3. „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - Гален” ООД
адрес: ул.„Боруйград” № 21, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 0888/ 570 509

Специализирана ЛКК – Хирургия
1. „Медицински център НиаМед” ЕООД
адрес: ул.„Ст.Стамболов” № 29, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 611 611
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Медицински център Хирургия Матев” ЕООД
адрес: ул.„Цар Иван Асен ІІ” № 115, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 0888/ 395 060

Специализирана  ЛКК – Инфекциозни болести
1. „Медицински център - професор д-р Стоян Киркович” ЕООД
адрес: ул.„Т. Стоянович” № 15, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 698 359

Специализирана  ЛКК –  УНГБ
1. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999

Специализирана ЛКК – Очни болести
1. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
2. „Очен Медицински център Трошев“ ООД
адрес бул. „Митрополит Методи Кусев” № 61, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 630 053
3. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656
4. "Медицински център Верея" ЕООД
адрес: бул."Митрополит Методи Кусев" №9, к-т №1, к-т №2, к-т №3
гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 601 460

Специализирана  ЛКК – Вътрешни болести
1. „Превенция – 2000 – Медицински център за доболнична медицинска помощ” ООД
адрес: бул.„Руски” № 56, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 645 420

Специализирана ЛКК -  Орална хирургия
1. „Дентален център – І – Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Свети Княз Борис” № 87,  гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 627 469

Специализирана ЛКК – Кожни и венерически болести
"Медицински център "Дерма гард - Стара Загора" ЕООД гр.Стара Загора
адрес: ул."Ген.Столетов" №0, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 698 415

Общини Казанлък, Павел баня, Гурково, Николаево, Мъглиж

Общи ЛКК
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 63 217
2. „Медицински център Казанлък” ООД
адрес: ул.„Христо Ботев” № 78, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 62 943
3. „Медицински център Павел баня” ЕООД
на адреси: ул.„Л. Кабакчиев” № 4, гр.Казанлък, община Казанлък, тел. 0431/ 62 225
ул.„Розова долина” № 100, гр.Казанлък, община  Казанлък
тел. 0885/ 701790

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Специализирана  ЛКК –  Педиатрия
1. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Скобелев” № 16, ул.„Алеко Константинов” № 6 и ул.„Д-р Баев” № 15,
гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 87 430

Специализирана ЛКК – Акушерство и гинекология    
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 63 217
2. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Скобелев” № 16, ул.„Алеко Константинов” № 6 и ул.„Д-р Баев” № 15,
гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 87 430

Специализирана ЛКК – Хирургия
1. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Скобелев” № 16, ул.„Алеко Константинов” № 6 и ул.„Д-р Баев” № 15,
гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 62 125

Специализирана ЛКК – Нервни болести
1. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Скобелев” № 16, ул.„Алеко Константинов” № 6 и ул.„Д-р Баев” № 15,
гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 78 139

Специализирана ЛКК – Очни болести
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 63 217

Специализирана  ЛКК – Вътрешни болести
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 63 217

Общини Чирпан, Братя Даскалови

Общи ЛКК
1. „Медицински център д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД
адрес: ул.„П. К. Яворов” № 19, гр.Чирпан, община Чирпан
тел. 0416/ 93 324
2. „Медицински център Чирпан” ООД
адрес: ул.„Г.Димитров” № 32, гр.Чирпан, община Чирпан
тел. 0416/ 931 00

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Община Гълъбово

Обща ЛКК
1. „Медицински център І Гълъбово” ЕООД
адрес: ул.„Алеко Константинов” № 10, гр.Гълъбово, община Гълъбово
тел. 0418/ 62 257

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Община Раднево

Обща ЛКК    
1. "Медицински център – І Раднево" ЕООД
адрес: ул.„Г. Димитров” № 38, гр.Раднево, община Раднево
тел. 0417/ 83 090

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.