Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

ТЕЛК

На територията на област Стара Загора са разкрити и действат следните 3 състава на ТЕЛК към УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД гр.Стара Загора:
ТЕЛК І-ви състав
- ТЕЛК ІІ-ри състав
- ТЕЛК ІV-ти състав

Всички състави на ТЕЛК се намират на адрес гр.Стара Загора, ул.Ген.Столетов №2 (ТЕЛК І-ви състав и ТЕЛК ІІ-ри състав се намират от източната страна в градата на бивша първа поликлиника, на около 50 м. на север от източната бариера на болничен комплекс, ТЕЛК ІV-ти състав се намира от западната страна в сградата на бивша първа поликлиника, на около 15 м. на север след източната бариера на болничен комплекс).

Телефони за контакти:
- ТЕЛК І-ви състав - 042/ 698 234
- ТЕЛК ІІ-ри състав - 042/ 698 235
- ТЕЛК ІV-ти състав - 042/ 698 487

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.