Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Харта на клиента

slize1НАСТОЯЩАТА ХАРТА е създадена от екипа на РЗИ Стара Загора въз основа на формулираните основни принципи в приетата с решение № 878/29.12.2002г. на Министерски Съвет на Република България концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на  принципа "едно гише".

.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.