Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.