Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене

stres12

Лице за контакт:

Галина Димитрова

телефон: 0882442999
адрес: гр.Стара Загора
ул."Стефан Караджа" № 10, ет. І, кабинет № 106

Работно време на кабинета:
всеки работен ден
от 8:30ч. до 12:30ч.и от 13:00ч. до 17:00ч.

Дейност на кабинета
Към дирекция “Обществено здраве“ работи Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Извършват се индивидуални и групови консултации за преодоляване на зависимостта към упоребата на тютюн и тютюневи изделия. Кабинетът осъществява и изнесени форми на обучение за предотвратяване на тази зависимост.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.