Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Дежурен телефон

Телефон за сигнали и нарушения 042/ 631160 - при звънене отговаря телефонен секретар, който записва разговора.

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ, КАСАЕЩИ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА:
тел. 112

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.