Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Постановления

  • ПМС № 187 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
  • ПМС № 320 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
  • ПМС № 7 ОТ 17 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСАТА, КОЯТО СЕ СЪБИРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.