Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.08.– 03.09.2017г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2017г. са регистрирани общо 110 случая на ОРЗ, при 103 за предходната седмица.
Заболеваемост – 80,40/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-10/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит10 случая от гр.Чирпан, с.Загоре, гр.Николаево, с.Елхово, с.Зимница, с.Малко Тръново, с.Могила, гр.Раднево, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора, с.Могила. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Шигелоза2 случая от гр.Гълъбово, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Партизанин. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от с.Долно Сахране. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Еленино. По категория случаите са класифицирани като вероятни и един потвърден. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Бактериален менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.