Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Важно!

  В РЗИ Стара Загора постъпи информация от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз, за които са получени нотификации по системата RAPEX (система за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки)

  Виж списък на опасните стоки тук

 • Прессъобщение

  Spri1 08.08.2013Към 05.08.2013г. област Стара Загора е на второ място в страната по брой извършени скринингови прегледи след област Пловдив. Справка за брой извършени скринингови прегледи за периода от 10.06.2013г. до 05.08.2013г. можете да видите тук
  От началото на месец август  стартира и втората селекция на проекта. Вече се разпространяват втората част от поканите до целевите групи по проект "СПРИ и се прегледай".

 • На вниманието на поканените за участие в скрининга по проект „Спри и се прегледай“ област Стара Загора

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с проект №BG051PO001-5.3.02-0001-C0001” Спри и се прегледай” Ви информираме, че при получаване на покана за участие в скрининга,трябва да имате предвид следната информация:

 • Прессъобщение

  Във връзка с образувано Наказателно производство № 205/2013г. по описа на  Специализирана прокуратура гр.София срещу служители от състава на обща ТЕЛК ІІІ-ти състав при МБАЛ „Проф. Д-р Ст.Киркович” АД гр.Стара Загора и подадени от същите молби–заявления за прекратяване на трудово-правните правоотношения, със заповед на изп. директор на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД гр.Стара Загора, считано от 02.08.2013г., същите са освободени.

    Виж пълния текст...

 • Резултати от допълнителната имунизационна кампания срещу морбили

  проведена на територията на Старозагорска област в периода 1-31 юли 2013г.

  Приключи извънредната имунизационна кампания срещу морбили  на лицата от рисковите групи от 13 месечна до 15 годишна възраст на територията на Старозагорска област.

 • Ваксинопрофилактика при пътуващи извън България

  Пътуващите, особено в развиващите се страни на Америка, Африка и Азия, са изложени на сериозен риск от редица заболявания.
  Най-добре е имунизациите да започнат 4-6 седмици преди заминаването, тъй като е небходимо време за развитие на имунитет и много ваксини изискват няколко дози.

 • Национална лятна АНТИСПИН кампания

  НА 1 АВГУСТ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
  РЗИ Стара Загора информира гражданите за мобилните кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, които ще бъдат на разположение от 10.00 часа до 14.30 часа при следния график в областта:

 • Информационна и скринингова кампания

  В рамките на програма ЗДРАВИ И РАБОТОСПОСОБНИ , АЖБО/Асоциация „Жени без остеопороза“/,  Община РАДНЕВО  и  РЗИ -  Стара Загора   организират:
  ИНФОРМАЦИОННА И СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ С ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ
  Проверявайте ежегодно риска си от остеопороза!

 • Безплатни изследвания за хепатит В и С, за ХИВ/СПИН

  В рамките на националната и европейска информационна кампания за хепатит „Разпознай го. Пребори го!“, организирана от Хепасист – Национално Сдружение за борба с хепатита, РЗИ - Стара Загора  се включва с мобилния кабинет от Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавни инфекции, като освен безплатни изследвания за хепатит В и С ще бъдат проведени и безплатни изследвания за ХИВ/СПИН на всички желаещи на 28 юни 2013 година от 10.00 до 16.00 пред Община Стара Загора.
  Повече информация за заболяването хепатит и анализ на заболяемостта от вирусни хепатити в Старозагорска област за периода януари – май 2013г. можете да видите тук

 • Важно съобщение

  Проект „Спри и се прегледай“
  Координатор на проекта „СПРИ и се прегледай“ за област Стара Загора е
  д-р Саша Чакърова, главен експерт
  РЗИ Стара Загора, ул.„Ст.Караджа“ №10,
  тел.: 042/ 60 26 74; GSM: 0882553568;
  e-mail: rk_psp@ rzistz.org

  Данни за регионалните координатори можете да видите тук

 • Конкурс „Ромска красота срещу зависимости“

  Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” при РЗИ Стара Загора взе участие в състава на журито на втория конкурс за красота “Ромска красота срещу зависимости“, организиран на 10 юни 2013г. от Общинско звено Младежки дом, МКБППМН, Превантивно-информационния център по зависимости и Младежкия общински съвет Стара Загора.

 • „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“

  Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания. Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 - информация за област Стара Загора.
  В началото на месец април беше сключен първия договор за регистриране на ЛЗ към Националния скринингов регистър по проекта „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ .  Медицински център-I гр. Раднево е първото в страната лечебно заведение успешно приключило първия етап от проекта преди стартирането на дейността по скрининговите прегледи.

 • На вниманието на всички ОПЛ, МЦ, ДКЦ, ЦСМП И МБАЛ!

  Уважаеми колеги,      
  Информираме Ви, че  разпространението на местна малария в съседна Турция все още продължава да е сериозен проблем. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.