Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Конкурс

  Отдел «СДО и УБК» при Медицински университет гр. София, обявява конкурс за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Наредба  № 34/2006 г. на МЗ. Обявата за конкурса е публикувана във в. «Новинар», бр.7 / 10.01.2011г.

 • Важно!

  Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването Ви информираме, че с настъпването на есенно-зимния сезон в някои региони на страната се наблюдава повишаване на заболяемостта от респираторни вирусни инфекции.

 • На вниманието на ЛЗИБП

  ЛЗИБП, в които работят лекари, заети и в болничната помощ, могат да сключат договор с РЗОК след преценка за недостатъчност по съответната специалност, която се извършва от Директора на РЦЗ.

 • Прессъобщение

  НАМАЛЯВА БРОЯ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А

  През последната седмица се  наблюдава тенденция към леко снижаване на хоспитализираната заболяемост от вирусен хепатит тип А в област Стара Загора. За периода 03.01.2011г.- 09.01.2011г. са регистрирани общо 193 случая на заболяването, като през последните три дни на периода са изписани от Инфекциозно отделение на МБАЛ АД Стара Загора 73, а са хоспитализирани  41 пациенти.

 • Важно!

  Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ДВ бр. 34 от 04.05.2010 г./, ежегодно до 15 януари директора на Регионалния център по здравеопазване определя със заповед съставите на ЛКК /постоянни и резервни членове/ по предложение на ръководителите на лечебните заведения.

 • Безопасно поведение на пътя

  Демонстрации на безопасно поведение на пътя организира РЗИ – Стара Загора

  Демонстрации по безопасно поведение на пешеходци при пресичане на улица проведе РЗИ – Стара Загора с ученици от две училища в гр. Стара Загора -  НУ „Димитър Благоев” и ІІ ОУ „Петко Рачов Славейков” .

  Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.