Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Осигурена е ваксина за новородените след 01.06.2014г.

  Във връзка с високия риск от възникване и разпространение на социално-значими ваксинопредотвратими инфекции, на първо място полиомиелит и с цел осигуряване на имунизационна защита на децата Главния държавен здравен инспектор разпореди на всички РЗИ в страната изпълнение на Заповед № РД-01-209/27.08.2014г. на Министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков.

 • На вниманието на ОПЛ!

  Уважаеми колеги,

  Уведомяваме Ви, че отдел “СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурс по документи за зачисляване за специализация по “Обща медицина”.

 • Лятна АНТИСПИН кампания - 2014 на РЗИ Стара Загора

  Инициативите за тестване за ХИВ по оживени места в цялата страна целят да фокусират общественото внимание към отговорното сексуално поведение, употребата на презервативи и значимостта на това всеки да узнае навреме своя ХИВ статус, като грижа за собственото здраве и това на партньора.

    Виж пълния текст...

 • 1-7 август 2014 - Световна седмица на кърменето

  Световната седмица на кърменето, координирана от Световния алианс за кърмене (WABA), е част oт програмата на gBICS (Глобална инициатива в подкрепа на кърменето за детско оцеляване) "Подобряването на практиките, свързани с кърменето, допринася за правата на жените, тяхното здраве и устойчива среда".

    Виж пълния текст...

 • Необходими мерки при превишаване на алармения праг за серен диоксид

  РЗИ – Стара Загораинформира обществеността в района на гр.Гълъбово и околностите, че по данни на РИОСВ Стара Загора има превишаване средночасовата стойност на серен диоксид на 07.07.2014 г., като най-високата средночасова стойност е 1405,44 мкг/м3 измерена през часовия интервал от 13:00 до 15:00 часа.

 • На вниманието на всички ОПЛ!

  Уважаеми колеги,

  Във връзка с влизане в сила  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ от дена на обнародването и в Държавен вестник бр. 54 / 01.07.2014г. и информация на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме за промени в Националния имунизационен календар.

 • Важно съобщение

  В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение през 2014/2015г.

 • На вниманието на ЛЗБП И ЛЗИБП

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  В изпълнение на писмо № 16-00-147/ 20.06.2014г. на Главния държавен здравен инспектор д-р А.Кунчев, относно предприемане на мерки в условията на усложнена метеорологична обстановка, създаваща риск от възникване и разпространение на епидемични взривове и епидемии, Ви даваме следните указания:

 • Прессъобщение

  Резултатите от микробиологичния анализ на питейната вода от водоснабдителната мрежа на село Турия, община Павел баня, взета за изследване в деня след наводнението, показват съответствие с нормата.

 • На вниманието на пътуващи в страни с разпространена малария

  През 70-80 години на ХХ век маларията бе ликвидирана в почти всички страни от Европейския регион. След 1990г. обаче, местната  трансмисия в страните на Централна Азия и Кавказ беше възстановена и избухнаха големи епидемии.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.