Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Физикална и рех.медицина

Лечебни заведения в балнеоложките центрове на област Стара Загора, които отговарят на изискванията на Медицински стандрат "Физикална и рехабилитационна медицина" (утвърден с Наредба № 30/2004 г. на МЗ) към 01.06.2017г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.