Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация

РЗИ Стара Загора провежда контрол върху дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, извършвани от физически и юридически лица.
Списък на действащи ДДД фирми в Старозагорската област можете да изтеглите тук

 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.