Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Извънболнична помощ

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на област Стара Загора, актуален към 01.06.2017г. можете да изтеглите тук:

- общопрактикуващи лекари

- лекари по дентална медицина

- специалисти

- МЦ, ДКЦ, лаборатории, хосписи

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, тук можете да получите информация за заличените лечебни заведения по чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 45, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения, актуална към 01.06.2017г.

 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.