Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Неконвенционални методи

Лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, регистрирани съгласно чл.170 от Закона за здравето, на територията на област Стара Загора, актуален към 01.06.2017г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.