Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Регистър ООП

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Нехранителните обекти с обществено предназначение подлежат на регистрация от Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Условията и реда за регистриране на нехранителните обекти с обществено предназначение са посочени в Наредба № 9 на МЗ /21.03.2005г./

РЗИ Стара Загора води и поддържа регионален регистър на нехранителните обекти с обществено предназначение, намиращи се на територията на област Стара Загора.

Регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 02.10.2017г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.