Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Ваксинация

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА Р.БЪЛГАРИЯ

 

 

 • КОНСУЛТИРАНЕ В ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ НА РЗИ СТАРА ЗАГОРА

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група ползват необходимото им медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани. Лицата от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършели пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Имунизациите са дейност по чл. 82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за здравето, поради което всички лица, които отговарят на горепосочните изисквания се ползват от тях наравно с българските граждани.

 

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА УКРАЙНА/   КАЛЕНДАР ІМУНІЗАЦІЙ

            Имунизация

 

ваксина

1 day

3-5 days

2 m

4 m

6 m

12 m

18 m

6 y

14 y

16 y

Every 10 y

HEPATITIS B

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

TUBERCULOSIS

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASLES,MUMPS,RUBEOLA

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

DIPHTERIQ, TETANUS

 

 

1

2

3

 

4

5

 

6

repeat

WHOOPING COUGH /PERTUSSIS/

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

POLIOMYELITIS

 

 

1

2

3

 

4

5

6

 

 

NAEMOFILUS INFLUENCAE B

 

 

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

Видно че, имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в България. Налице са обаче основни разлики:

 • Липсва имунизация срещу пневмококи;
 • Прилага се и жива полиоваксина;
 • По-малък брой приеми на ваксина срещу коклюш;
 • По-малък брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия;
 • По-малък брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенце.

 

Временни насоки за имунизации и реимунизации при деца, пристигнали от Украйна

 1. Дете с пълен имунизационен статус за Украйна

възраст

необходими действия

-      до 5 г. възраст

-      2 дози Synflorix (Минимален интервал между приемите 2 месеца)

-      Над 5 г. възраст

-      Не се изисква Synflorix

 1. Дете с непълен имунизационен статус за Украйна – прилагат се липсващите дози ваксини, съгласно Имунизационен календар на България

възраст

необходими действия

-      до 1 г. възраст

-      от 1 до 3 дози Pentaxim, съобразно наличните данни за поставени ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомелит, хемофилус инфлуенце

-      2 дози Synflorix ( минимален интервал между приемите 2 месеца)

-      Проба Манту/БЦЖ

-      между 1-4 г.

-      1 доза Pentaxim + 2 дози Tetraxim (основна имунизация) – съобразно наличните данни за поставени ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомелит, хемофилус инфлуенце

-      2 дози Synflorix (минимален интервал между приемите 2 месеца)

-      1 доза M-M-RVAxPro

-      проба Манту/БЦЖ

-      реимунизация с 1 доза Pentaxim (при деца до 4 г.)

-      реимунизация с 1 доза Tetraxim (при деца на и над 4 г.)

-      между 5-6 г.

-      от 1 до 3 дози Tetraxim

-      1 доза M-M-RVaxPro

-      проба Манту/БЦЖ

-      между 7-13 г.

-       1 доза Tetraxim (основна имунизация)

-      1 доза Тд (основна имунизация)

-      1 доза M-M-RVaxPro

-      Проба Манту/БЦЖ

-      1 доза Tetraxim (реимунизация)

-      над 13 г.

-      1 доза M-M-RVaxPro

-      1-2 доза Тд (основна имунизация)

-      Проба Манту/БЦЖ

-      1 доза Boostrix (реимунизация)

 1. Дете без данни за проведени имунизации – приема се за неваксинирано. Обхваща се с имунизации, съгласно Имунизационния календар на България, като се има предвид следното:

-      при деца до 1 г. възраст – прилагат се: 3 дози Pentaxim, 2 дози Synflorix, проба Манту/БЦЖ

-      при деца на 1-4 г. възраст – прилага се: 1 доза Pentaxim + 2 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVaxPro (приоритетно обхващане с M-M-RVaxPro пред Synflorix), 2 дози Synflorix, пробаМанту/БЦЖ

-      при деца на 5-6 г. възраст – прилагат се: 3 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVAxPro, проба Манту/БЦЖ

-      при деца на 7-13 г. възраст – прилагат се: 1 доза Tetraxim, 1 доза Тд, 1 доза M-M-RVAxPro, проба Манту/БЦЖ

-      при деца над 13 г. възраст – прилагат се: 2 дози Тд, 1 доза M-M-RVAxPro, проба Манту/БЦЖ

 

Ваксините за деца от Украйна, независимо от статуса, желаещи да останат в РБ се осигуряват безплатно от РЗИ Стара Загора. Ваксинирането на деца без личен лекар и такива без регистрация (ЛНЧ)  се извършват в имунизационния кабинет (стая 116А) на РЗИ Стара Загора след предварително изготвен имунизационен план от инспектори на РЗИ Стара Загора, съобразен с ИК на РБ всяка сряда от 14.00 ч. до 16.30 ч., след предварителна уговорка.

Консултации  ще се извършват ежедневно от 8.30 ч. до 17.00 ч. в РЗИ гр. Стара Загора, телефон за връзка 042602468 или 0884900657 – д-р Таня Перчемлиева – директор на дирекция НЗБ.

 

 • КОВИД ВАКСИНА

 

   Министерството на здравеопазването одобри проект на Национална програма за ваксиниране на украински граждани срещу COVID-19, на които е предоставена временна закрила в Република България. Основните цели на Програмата са от една страна да бъде опазено здравето на идващите от Украйна лица чрез ваксинация срещу COVID-19, а от друга - опазване на общественото здраве от възникването и разпространението на епидемични взривове от COVID-19 на територията на страната.

 

Ваксинацията срещу COVID-19 за украинските граждани е безплатна и доброволна. Прилагането на ваксините  се извършва от лекари в имунизационният кабинет на РЗИ Стара Загора или от временни имунизационни пунктове/общопрактикуващи лекари, определени за целта. Извършените ваксинации ще се вписват в документите по реда, посочен в Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България и в електронния регистър за ваксинация срещу COVID-19.

Профилактиката на заболяването чрез ваксинация ще ограничи риска от възникване и разпространение на COVID-19 най-вече сред рисковите групи от получилите временна закрила лица, в т.ч. възрастни хора, бременни жени, лица с отслабен имунитет и с подлежащи заболявания, но и сред цялото население на страната.

Програмата ще бъде внесена за одобрение от Министерския съвет.

 

Ваксинациите се извършват с ваксините: BioNTech/ Pfizer, Moderna и Janssen

 

На територията на областта временни имунизационни пунктове са разкрити в:

 • МБАЛ „Христо Стамболски“ – Казанлък, след записване
 • ДКЦ „Поликлиника“ – Казанлък, от 10:00 до 17:00 часа (от понеделник до петък);
 • Медицински център „Европейска здравна грижа“ - Стара Загора, след записване
 • ДКЦ 1 - Стара Загора, от 10:00 до 16:00 часа (от понеделник до петък);
 • Регионална здравна инспекция – Стара Загора, от 8:30 до 17:00 часа (от понеделник до петък)
 • МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора, само след записване
 • УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" – Стара Загора, само след записване

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.